Trái cây tươi

Trái cây tươi

Mâm xôi

300,000 đ 350,000 đ -14%

Nho

130,000 đ 150,000 đ -13%

Táo Mỹ

180,000 đ 200,000 đ -10%

Táo

40,000 đ 50,000 đ -20%

Kiwi

100,000 đ

Chuối

50,000 đ

50,000 đ 80,000 đ -38%

Cam

100,000 đ